Een prestatie voor het leven / 2climb2raise

Een prestatie voor het leven / 2climb2raise

Overgenomen uit De krant van Woensel van 21-02-2012

 

Vele goede doelen zetten zich in om geld in te zamelen voor zieke patiënten. Bijvoorbeeld door een collecte te houden of een bijzon­dere prestatie te verrichten. Stich­ting 2climbZraise ondersteunt deze initiatieven, maar zij willen meer. Stichting 2climb2raise laat her­stellende kankerpatiënten ervaren waar ze fysiek weer toe in staat zijn. Op 7 juni Z012 zullen zij samen met twintig deelnemers per tandem de Alpe D’Huez beklimmen.

Samen naar de top ..

Met een voorbereidingsprogramma van vijf maanden, worden de deel­nemers klaargestoomd om de top van de Alpe D’Huez te halen. Deze voorbereiding bevat onder meer een medische keuring gevolgd door een trainingsprogramma. Dit garandeert dat de deelnemers vaardig en fysiek in staat zijn de klim over de bekende bergetappe van de Tour de France te fietsen. Voorop de tandem nemen de zogeheten captains plaats. Zij zorgen voor de balans op de fiets. Voor de captains is het voorbereidingspro­gramma in grote lijnen gelijk aan dat van de achterop zittende deelnemers (stokers). Want ook zij zullen een fy­siek zware prestatie moeten leveren. De stokers zijn de herstellende deel­nemers en zij zijn als het ware de ‘motor’ van de tandem tijdens de klim. Het is essentieel dat beiden als een team samenwerken. Stokers hebben nauwelijks zicht op de weg en hoeven dan ook geen rekening te houden met het schakelen, de koers of eventuele hobbels op de weg. Hierdoor kan de stoker alle concen­tratie op het trappen richten.

Programma

Op 3 juni vertrekken alle deelnemers en begeleiders naar Frankrijk voor het 7-daagse evenement. Daar zul­len ze eerst een dag trainen en twee dagen rusten voordat op 7 juni de klim van 14 kilometer van start gaat. Na het bereiken van de top volgt een afscheidsdiner en zullen alle betrok­kenen terug kunnen kijken op een geweldige prestatie. Medeorganisa­tor Rogier Peters: “Het bereiken van de top is een prestatie die het vertrou­wen in de toekomst voor onze deel­nemers een enorme positieve boost geeft. Zij zien wat ze fysiek weer kunnen na een langdurig en ellendig proces. Bovendien is uit medische onderzoeken gebleken dat beweging na kanker bijzonder goed is voor de gezondheid.”

Adopteer een tandem!

Om dit evenement mogelijk te ma­ken, heeft Stichting 2climb2raise sponsoren nodig. Iedereen kan het evenement sponsoren door een tan­dem of een deel ervan te adopteren. Deze bedragen lopen Deze bedragen lopen van 50 euro voor een set trap­pers, 100 euro voor een zadel, tot het adopteren van een gehele tandem voor 2000 euro. Bij ieder bedrag krijgt de sponsor tevens een bepaalde ruimte voor reclamedoeleinden.

Meedoen

Er zijn momenteel nog zeven plaat­sen achterop de tandems vrij. Mede organisator Rogier Peters: “Iedereen die voldoet aan het profiel van onze deelnemers kan contact opnemen via rogier@2climb2raise.nl. Ook als je iemand binnen je familie, vrienden­of kennissenkring kent, laat het hem of haar weten.” Bezoek de website www.2climb2raise.nl of http://2climb2raise.blogspot.com voor meer in­formatie over dit evenement en de blog voor de laatste updates.

 

Reacties zijn gesloten.