Archief van
Categorie: 2climb2raise

2climb2raise 2013

2climb2raise 2013

Dit jaar ben ik weer druk met 2climb2raise, een team in Alpe d’Huzes. Vorig jaar als captain op een tandem en dit jaar als bestuurslid van 2climb2raise. De voorbereidingen voor 2013 zijn al in het najaar 2012 gestart. Uiteindelijke hebben we dit op 5 en 6 juni 2013 kunnen afsluiten met een geweldige week in Frankrijk en een bijzondere dag 6 juni 2013 rondom Alpe d’Huez.

Foto’s zijn te vinden op Facebook en Picasa

Tandem sponsoring

Tandem sponsoring

Om dit evenement mogelijk te ma­ken, heeft Stichting 2climb2raise sponsoren nodig om de aanschaf van de tandems te bekostigen. De sponsorbedragen lopen van 50 euro voor een set trap­pers, 100 euro voor een zadel, tot het adopteren van een gehele tandem voor 2.000 euro. Bij ieder bedrag krijgt de sponsor tevens een bepaalde ruimte voor reclamedoeleinden. De tandems worden minimaal 5 jaar ingezet !

Dit zijn bedrijven die aan mij sponsor toezeggingen hebben gedaan.

 

 

 

 

 

Vrijspel BV te Amsterdam

 

 

 

JaKos BV

 

Bel mij of mail mij als je ook wilt bijdragen, voor welk bedrag dan ook !

 

Een prestatie voor het leven / 2climb2raise

Een prestatie voor het leven / 2climb2raise

Overgenomen uit De krant van Woensel van 21-02-2012

 

Vele goede doelen zetten zich in om geld in te zamelen voor zieke patiënten. Bijvoorbeeld door een collecte te houden of een bijzon­dere prestatie te verrichten. Stich­ting 2climbZraise ondersteunt deze initiatieven, maar zij willen meer. Stichting 2climb2raise laat her­stellende kankerpatiënten ervaren waar ze fysiek weer toe in staat zijn. Op 7 juni Z012 zullen zij samen met twintig deelnemers per tandem de Alpe D’Huez beklimmen.

Samen naar de top ..

Met een voorbereidingsprogramma van vijf maanden, worden de deel­nemers klaargestoomd om de top van de Alpe D’Huez te halen. Deze voorbereiding bevat onder meer een medische keuring gevolgd door een trainingsprogramma. Dit garandeert dat de deelnemers vaardig en fysiek in staat zijn de klim over de bekende bergetappe van de Tour de France te fietsen. Voorop de tandem nemen de zogeheten captains plaats. Zij zorgen voor de balans op de fiets. Voor de captains is het voorbereidingspro­gramma in grote lijnen gelijk aan dat van de achterop zittende deelnemers (stokers). Want ook zij zullen een fy­siek zware prestatie moeten leveren. De stokers zijn de herstellende deel­nemers en zij zijn als het ware de ‘motor’ van de tandem tijdens de klim. Het is essentieel dat beiden als een team samenwerken. Stokers hebben nauwelijks zicht op de weg en hoeven dan ook geen rekening te houden met het schakelen, de koers of eventuele hobbels op de weg. Hierdoor kan de stoker alle concen­tratie op het trappen richten.

Programma

Op 3 juni vertrekken alle deelnemers en begeleiders naar Frankrijk voor het 7-daagse evenement. Daar zul­len ze eerst een dag trainen en twee dagen rusten voordat op 7 juni de klim van 14 kilometer van start gaat. Na het bereiken van de top volgt een afscheidsdiner en zullen alle betrok­kenen terug kunnen kijken op een geweldige prestatie. Medeorganisa­tor Rogier Peters: “Het bereiken van de top is een prestatie die het vertrou­wen in de toekomst voor onze deel­nemers een enorme positieve boost geeft. Zij zien wat ze fysiek weer kunnen na een langdurig en ellendig proces. Bovendien is uit medische onderzoeken gebleken dat beweging na kanker bijzonder goed is voor de gezondheid.”

Adopteer een tandem!

Om dit evenement mogelijk te ma­ken, heeft Stichting 2climb2raise sponsoren nodig. Iedereen kan het evenement sponsoren door een tan­dem of een deel ervan te adopteren. Deze bedragen lopen Deze bedragen lopen van 50 euro voor een set trap­pers, 100 euro voor een zadel, tot het adopteren van een gehele tandem voor 2000 euro. Bij ieder bedrag krijgt de sponsor tevens een bepaalde ruimte voor reclamedoeleinden.

Meedoen

Er zijn momenteel nog zeven plaat­sen achterop de tandems vrij. Mede organisator Rogier Peters: “Iedereen die voldoet aan het profiel van onze deelnemers kan contact opnemen via rogier@2climb2raise.nl. Ook als je iemand binnen je familie, vrienden­of kennissenkring kent, laat het hem of haar weten.” Bezoek de website www.2climb2raise.nl of http://2climb2raise.blogspot.com voor meer in­formatie over dit evenement en de blog voor de laatste updates.

 

2climb2raise 2012

2climb2raise 2012

 


 

Dit jaar ga ik mij inzetten voor 2climb2raise.

De primaire doelstelling van 2raise2climb is NU iets voor mensen (overlevenden) die nu ziek en/of herstellende zijn van kanker te doen. Dat gaan we doen door ze gedurende een half jaar intensief te begeleiden in een traject dat uiteindelijk resulteert in het per tandem omhoog fietsen van de Alpe D’Huez. Ze hebben dan een ongelofelijke prestatie verricht, hun conditie is verbeterd en hun zelfvertrouwen sterk toegenomen.

Dat zal gaan plaatsvinden op 7 juni 2012 tijdens het evenement Alpe d’HuZes, duizenden fietsers, hardlopers, lopers etc. zullen dan de berg omhoog gaan onder aanmoediging van nog meer (tienduizenden) toeschouwers. De klim is ongeveer 14km met een gemiddelde stijging van 8%. Door deze ervaring zullen zijn ook na 7 juni 2012 het leven met meer vertrouwen tegemoet zien. Dat is wat de stichting 2 climb2raise wil bereiken.

Afgelopen najaar heb ik mij aangemeld als captain op een tandem (de stuurman). Begin van dit jaar is alles op gang gekomen en er is een eerste stokers meeting geweest, een captains meeting en een gezamenlijke bijeenkomst.

We gaan met een twee teams van 10 tandems de Alpe D’Huez omhoog, een keer in de ochtend en een keer in de middag. Totaal hebben we dus plaats voor 20 captains en 20 stokers.

Frits Barend en Jan Mulder zijn ambassadeurs van de stichting. Frits Barend werd vooral landelijk bekend door zijn praatprogramma Barend & Van Dorp. Jan Mulder was een bekend wielrenner, sinds 1975 als amateur, sinds 1985 als tandemwielrenner en sinds 1 oktober 2004 als tandemfietsliefhebber!

Vragen:

We zoeken stokers

De stichting 2climb2raise heeft nog enige plaatsen over voor patiënten/achterzitters (stokers). Zie voor nadere informatie op http://www.2climb2raise.nl op de pagina “Informatie over Stokers”. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij info@2climb2raise.nl

Reis en overnachtingen

Uiteindelijk zullen er 40 captains en stokers naar Frankrijk reizen, maar ook zal er de nodige familie van de stokers mee reizen. De kamers en appartementen zijn inmiddels gereserveerd. Zo’n week komt all-in op 400 EUR pp. Het zou mooi zijn om iets voor de minder kapitaalkrachtige stokers te kunnen doen in de kosten van overnachtingen of het vervoer. Vervoer zou ook in natura kunnen, maar een geldelijke bijdrage is zeer welkom.

Tandems

Er zijn 10 tandems besteld. Deze tandems worden gedurende vijf jaar gratis onderhouden door de leverancier van de tandems en de onderdelen zijn gesponsord. Inmiddels zijn er 3 tandems gesponsord door verschillende bedrijven. De sponsoring voor vijf jaar is eenmalig € 750 per tandem. De fietsen kunnen worden voorzien van de naam van de sponsor etc, de leverancier factureert de tandem.

De stokersteams zorgen zelf voor hun donaties voor Alpe d’HuZes, we proberen dit wel zoveel mogelijk te faciliteren, maar is secundair aan het doel van 2climb2raise:

http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/teams/2climb2raise-1

http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/teams/2climb2raise-2

De stichting behoeft zelf geen sponsoring, alle kosten worden gedragen of verstrekt in natura door sponsoren. De stichting hanteert een strikt 100% antistrijkstok beleid! Aan het einde van het kalenderjaar legt het bestuur verantwoording af en de financiële verantwoording wordt voorzien van een accountantsverklaring.

Meer informatie kan je vinden op website http://www.2climb2raise.nl en op de pagina op Facebook en op het blog. Het blog kan je vinden op http://2climb2raise.blogspot.com

Als jij of iemand anders iets wil en kan betekenen voor 2climb2raise of voor de deelnemers dan zouden we dit heel erg waarderen. Neem contact op met info@2climb2raise.nl of met mij.